cyklobrani

Propozice závodu

Pořadatel  

 • Newberg 

Spolupořadatel 

 • Golfový klub Břeclav z.s.

Termín a místo

Organizační výbor

 • Ředitel závodu: Kamil Balga
 • Velitel tratě: Lukáš Jurenka
 • Produkce: Petr Jadrný
 • Logistika: Petr Balga

Prezence k závodu 

 • Pátek 28. 9. 2018,   18:00 – 20:00 h
 • Sobota 29. 9. 2018, 08:00 – 10:30 h
 • Prezence bude probíhat v zázemí závodu v prostorech Vinařské 100doly

Místo startu a cíle

 • Valtice – Vinné sklepy Valtice, Vinařská 100dola

Program

 • 09:00 - START - dětské kategorie - postupný start od nejstarší kategorie (13-14, 11-12, 9-10, 7-8, do 6let, odstrkovadla)
 • 11:00 - START - Burčáková trasa 
 • 11:10 - START - Burčáková trasa - Elektrokola Muži, Elektrokola Ženy
 • 11:15 - START - Pohodová trasa
 • 12:30 - Vyhodnocení a předávání cen dětských závodů 
 • 15:30 - Vyhodnocení a předávání cen Burčákové a Pohodové trasy
 • 16:00 - Soutěž ve šlapání hroznů "O nejlepší šlapku"
 • 16:30 - Soutěž v natahování koštýřa "O nejlepší plíce"
 • 17:00 - Tombola
 • 19:00 - Posezení s vínečkem a burčákem u cimbálu ve Vinařské 100dole - volná zábava

Prodejní a doprovodné akce partnerů Cyklobraní a Author Maraton Tour. Také se těšte na burčák a místní speciality jako skvělé grilované špízy nebo třeba oblíbené cigára a mnoho dalšího. 

Trasy

Kategorie

Mužské

 • U18
 • M19-29
 • M30-39
 • M40-49
 • M50-59
 • M60+
 • Celkově
 • EM (Elektrokola MUŽI)

Ženské

 • U18
 • Z19-29
 • Z30-39
 • Z40-49
 • Z50-59
 • Z60+
 • Celkově
 • EŽ (Elektrokola ŽENY)

Týmové

 • Firemní týmy
 • Ženské týmy
 • Rodinné týmy
 • Tandemy (dvoukololo)

Soutěžní podmínky

Cyklobraní se může zúčastnit, kdo se na něj cítí a chce si užít zářijové babí léto v atmosféře jihomoravských Valtic v období sátku Sv. Václava. Pravidla nastavujeme tak, aby účastníky nijak pevně nesvazovala.

Jednotlivci

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají v roce závodu deset let a více. Údaje potvrdí v přihlášce k závodu. Do osmnácti let věku potvrzují údaje rodiče. Účastníci do věku deseti let se mohou zúčastnit pouze v rámci rodinného týmu.

Kategori elektrokol MUŽI a ŽENY se startují POUZE NA BURČÁKOVÉ TRASE. A budou standardně vyhodnoceny.

Rodinné týmy

Jsou tvořeny třemi až šesti členy, kteří se prohlásí za rodinný tým. Tým má dva dospělé. Oba ve věku osmnáct a více let. A jedno nebo čtyři děti ve věku do osmnácti let.

Do výsledků se započítávají časy čtyř nejlepších členů týmu.

Ženské týmy

Jsou týmy dospělých žen, které se prohlásí za tým. Vytvoří si název týmu ve vší slušnosti. Urážející názvy nebudou akceptovány. Počet členek týmu je tři až šest. Do výsledků se započítávají časy čtyř nejlepších členek.

Firemní týmy

Jsou týmy dospělých, kteří se prohlásí za tým. Vytvoří si název týmu v rámci slušnosti. Urážející názvy nebudou akceptovány. Počet členů týmu je tři až šest. Do výsledků se započítávají časy čtyř nejlepších členů.

Účastník může být členem pouze jednoho týmu.

Firemní týmy PLUS

Jsou týmy dospělých, kteří se prohlásí za tým. Vytvoří si název týmu v rámci slušnosti. Urážející názvy nebudou akceptovány. Počet členů týmu je tři až šest. Do výsledků se započítávají časy čtyř nejlepších členů. Firemní tým PLUS má možnost na prezentaci v prostoru vlastního zázemí závodu. Na vyžádání možná fakturace. 

Účastník může být členem pouze jednoho týmu.

Dětské závody

Trasa dětských závodů povede v těsné blízkosti zázemí závodu, tak aby byla zajištěna co největší bezpečnost a komfort pro děti i jejich rodiče. Děti si mohou užít na jednom místě nejen své závody, ale i další atrakce a rodiče se mohou pohodlně občerstvovat v gastrostáncích. Dětské závody budou probíhat od 9 hodin dopoledne před startem hlavního závodu tak, aby rodiče mohli v klidu fandit a podpořit své ratolesti.

Po ukončení závodů můžete svěřit své ratolesti do péče Dětského koutku.

Děti se budou moci přihlásit do těchto dětských kategorií:

 • odstrkovadla
 • do 6 let
 • 7 - 8 let
 • 9 - 10 let
 • 11 - 12 let
 • 13 - 14 let

Startovné/Starting Fee

Platí při obdržení startovného do 10 dnů po provedení registrace/Entry fee valid when received till 10 days after registration.

 Do/Till  22. 04. 2018  20. 06. 2018  21. 09. 2018  Na místě/On site
Burčáková trasa/Long route                
 Měna/Currency       CZK  €        CZK        CZK         €      CZK   €
 Jednotlivec/Single       450  17            540        20             640         24         740  28
 Rodinný tým/Family team     1300   50      1900   72       2500        95    2900 111 
 Firemní tým/Company team     2200  85     2600       100       3000        115    3500 133 
 Firemní tým+/Company team+      2900 111    3700 140      4300 165    4900 185
 Ženský tým/Female team     2000  77    2500      95      2900       111    3300 126 
 Tandemy (dvoukolo)       800 30    1000    38       1200     45    1500   57
 Elektrokola (EM; EŽ) - - - -        640       24     740  28
 Dětské závody         60   2        60   2          60     2        60     2
Pohodová trasa/ Easy route   450 17      490  19        540   20      640   24

Číslo bankovního spojení je 2501170787/2010.

IBAN: CZ9220100000002501170787

BIC kód: FIOBCZPPXXX         

Startovným se rozumí poplatek za kompletní organizační služby, celého týmu pořadatelů, časomíry a zpracování výsledků, myčku kol, bezpečnou zónu, zdravotní a záchranné zabezpečení, startovní číslo, občerstvení během závodu, teplé jídlo, doprovodný program, účast v tombole. A taky trochu toho BURČÁKU na občerstvovačce.:)

Zrušení registrace nebo nenastoupení k závodu z jakýchkoli příčin, které nezpůsobil organizátor závodu, není důvodem vrácení startovného. Jediný případ vrácení startovného je, když organizátor svým zaviněním zmařil možnost startu účastníka. Výjimku tvoří vážné zdravotní důvody, které účastník doloží organizátorovi lékařskou zprávou.

Cesta do Valtic

 • Z Brna na Mikulov po R52, Dále po silnici 1. Třídy č. 40. (POZOR DOPRAVA ŘÍZENA SEMAFORY VE SMĚRU OD I DO PASOHLÁVEK. DOPORUČUJEME VYUŽÍT OBJÍZDNÝCH TRAS PŘES BROD NAD DYJÍ NEBO SMĚR LEDNICE A DÁLE DO VALTIC)
 • Z Brna do Břeclavi po D2. Dále po silnici 1. Třídy č. 40.
 • Z Bratislavy do Břeclavi po D2. Dále po silnici 1. Třídy č. 40.

Parkování

 • Pro parkování svých vozů, prosíme, využívejte oficiálních parkovacích ploch města Valtice.
 • PROSÍME VŠECHNY ÚČASTNÍKY, ABY NEPARKOVALI SVÉ DVOUSTOPÉ MILÁČKY RŮZNĚ VE MĚSTĚ V ULICÍCH, KDE JSOU ZÁKAZY PARKOVÁNÍ A UŽ VŮBEC NE NA CHODNÍCÍCH A PŘED VJEZDY RODINNÝCH DOMŮ. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - doporučení, jak se chovat během závodu!

Drtivá část trasy vede po lesních a polních cestách a mezi vinohrady. Máme i pár úseků vedoucích po pozemních komunikacích. Po šesti letech vynecháme překonání "esíčka" přes železniční přejezd z Valtic do Břeclavi - Poštorné.

Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budou dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů, členů SDH a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Závod končí v 17.00 hodin pro všechny účastníky.

Tombola bude losována po ukončení soutěží „O nejlepší šlapku" a "O nejlepší plíce."

Vyhodnocení všech kategorií se bude konat do 45 minut po projetí dvacátého závodníka kategorie. Do tohoto časového limitu se započítává i doba na případné protesty. Ten pořadatel přijme po zaplacení kauce 500 Kč. Při nepřijetí protestu, propadá kauce pořadateli.

Ubytování

NOVÝM TERMÍNEM SE SNAŽÍME PŘEDEJÍT TERMÍNOVÉ KOLIZI S PÁLAVSKÝM VINOBRANÍM V NEDALEKÉM MIKULOVĚ. PŘESTO VELMI VELMI DOPORUČUJEME VŠEM REZERVOVAT SI UBYTOVÁNÍ OBRATEM. SEHNAT UBYTOVÁNÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI JE TÉMĚŘ BEZ ŠANCE. BABÍ LÉTO PATŘÍ VE VALTICÍCH K NEJVYŠŠÍ ČÁSTI SEZÓNY.

Veškeré ubytovací kapacity najdete např. na těchto serverech:

 

 

Vytisknout

POHODA, BABÍ LÉTO, BURČÁK - 28. 9. 2019

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři