cyklobrani

Propozice závodu

Pořadatel  

 • Newberg s.r.o.

Spolupořadatel 

 • Golfový klub Břeclav z.s.

Termín a místo

Organizační výbor

 • Ředitel závodu: Kamil Balga
 • Velitel tratě: Lukáš Jurenka
 • Produkce: Petr Jadrný
 • Logistika: Petr Balga

Prezence k závodu 

 • Pátek 27. 9. 2019,   18:00 – 20:00 h
 • Sobota 28. 9. 2019, 08:00 – 10:30 h
 • Prezence bude probíhat v zázemí závodu v prostorech Vinařské 100doly

Místo startu a cíle

 • Vinné sklepy Valtice, Vinařská 100dola, Vinařská 407, Valtice

Program

 • 09:00 - START - dětské kategorie - postupný start od nejstarší kategorie (13-14, 11-12, 9-10, 7-8, do 6let, odstrkovadla)
 • 11:00 - START - Burčáková trasa - Elektrokola Muži, Elektrokola Ženy
 • 11:20 - START - Burčáková trasa 
 • 11:15 - START - Pohodová trasa
 • 12:30 - Vyhodnocení a předávání cen dětských závodů 
 • 15:30 - Vyhodnocení a předávání cen Burčákové a Pohodové trasy
 • 16:00 - Soutěž ve šlapání hroznů "O nejlepší šlapku"
 • 16:30 - Soutěž v natahování koštýřa "O nejlepší plíce"
 • 17:00 - Tombola
 • 19:00 - Posezení s vínečkem a burčákem u cimbálu ve Vinařské 100dole - volná zábava

Prodejní a doprovodné akce partnerů Cyklobraní a Author Maraton Tour. Také se těšte na burčák a místní speciality jako skvělé grilované špízy nebo třeba oblíbené cigára a mnoho dalšího. 

Trasy

Kategorie

Burčáková trasa

Mužské

 • U18
 • M19-29
 • M30-39
 • M40-49
 • M50-59
 • M60+
 • Celkově
 • EM (Elektrokola MUŽI)

Ženské

 • U18
 • Z19-29
 • Z30-39
 • Z40-49
 • Z50-59
 • Z60+
 • Celkově
 • EŽ (Elektrokola ŽENY)

Týmové

 • Firemní týmy
 • Firemní týmy PLUS
 • Ženské týmy
 • Rodinné týmy
 • Tandemy (dvoukololo)

Pohodová trasa

 • Muži celkově: 1. - 5. místo
 • Ženy celkově: 1. - 5. místo

Soutěžní podmínky

Cyklobraní se může zúčastnit, kdo se na něj cítí a chce si užít zářijové babí léto v atmosféře jihomoravských Valtic v období sátku Sv. Václava. Pravidla nastavujeme tak, aby účastníky nijak pevně nesvazovala.

Jednotlivci

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají v roce závodu deset let a více. Údaje potvrdí v přihlášce k závodu. Do osmnácti let věku potvrzují údaje rodiče. Účastníci do věku deseti let se mohou zúčastnit pouze v rámci rodinného týmu.

Kategori elektrokol MUŽI a ŽENY se startují POUZE NA BURČÁKOVÉ TRASE. A budou standardně vyhodnoceny.

Rodinné týmy

Jsou tvořeny třemi až šesti členy, kteří se prohlásí za rodinný tým. Tým má dva dospělé. Oba ve věku osmnáct a více let. A jedno nebo čtyři děti ve věku do osmnácti let.

Do výsledků se započítávají časy čtyř nejlepších členů týmu.

Ženské týmy

Jsou týmy dospělých žen, které se prohlásí za tým. Vytvoří si název týmu ve vší slušnosti. Urážející názvy nebudou akceptovány. Počet členek týmu je tři až šest. Do výsledků se započítávají časy čtyř nejlepších členek.

Firemní týmy

Jsou týmy dospělých, kteří se prohlásí za tým. Vytvoří si název týmu v rámci slušnosti. Urážející názvy nebudou akceptovány. Počet členů týmu je tři až šest. Do výsledků se započítávají časy čtyř nejlepších členů.

Účastník může být členem pouze jednoho týmu.

Firemní týmy PLUS

Jsou týmy dospělých, kteří se prohlásí za tým. Vytvoří si název týmu v rámci slušnosti. Urážející názvy nebudou akceptovány. Počet členů týmu je tři až šest. Do výsledků se započítávají časy čtyř nejlepších členů. Firemní tým PLUS má možnost na prezentaci v prostoru vlastního zázemí závodu. Na vyžádání možná fakturace. 

Účastník může být členem pouze jednoho týmu.

Dětské závody

Trasa dětských závodů povede v těsné blízkosti zázemí závodu, tak aby byla zajištěna co největší bezpečnost a komfort pro děti i jejich rodiče. Děti si mohou užít na jednom místě nejen své závody, ale i další atrakce a rodiče se mohou pohodlně občerstvovat v gastrostáncích. Dětské závody budou probíhat od 9 hodin dopoledne před startem hlavního závodu tak, aby rodiče mohli v klidu fandit a podpořit své ratolesti.

Po ukončení závodů můžete svěřit své ratolesti do péče Dětského koutku.

Děti se budou moci přihlásit do těchto dětských kategorií:

 • odstrkovadla
 • do 6 let
 • 7 - 8 let
 • 9 - 10 let
 • 11 - 12 let
 • 13 - 14 let

Startovné/Starting Fee

Platí při obdržení startovného do 10 dnů po provedení registrace/Entry fee valid when received till 10 days after registration. REGISTRACE SPUŠTĚNA/REGISTRATION HAS BEEN STARTED.

 Do/Till  1.4. - 21. 04. 2019  30. 06. 2019  22. 09. 2019 

Na místě/On site
Od/From 23.9.

Burčáková trasa/Long route                
 Měna/Currency       CZK  €        CZK        CZK         €      CZK   €
 Jednotlivec/Single       444 17       555 22 666 26 777 31
 Rodinný tým/Family team 1400 55 2000 70 2700 105 3000 120
 Firemní tým/Company team 2500 100 3000 120 3500 140 4000 160
 Firemní tým+/Company team+  4400 176 5000 200 7000 280 8800 352
 Ženský tým/Female team 2250 90 2750 110 3150 126 3550 142
 Tandemy (dvoukolo) 888 34 1110 44 1332 52 1554 62
 Elektrokola (EM; EŽ) 444 17 555 22 666 26 777 31
 Dětské závody         60   2        60   2          60     2        60     2
Pohodová trasa/ Easy route   450 17      490  19        540   20      640   24

 

Číslo bankovního spojení je 2501170787/2010.

IBAN: CZ9220100000002501170787

BIC kód: FIOBCZPPXXX         

Startovným se rozumí poplatek za kompletní organizační služby, celého týmu pořadatelů, časomíry a zpracování výsledků, myčku kol, bezpečnou zónu, zdravotní a záchranné zabezpečení, startovní číslo, občerstvení během závodu, teplé jídlo, doprovodný program, účast v tombole. A taky trochu toho BURČÁKU na občerstvovačce.:)

Zrušení registrace nebo nenastoupení k závodu z jakýchkoli příčin, které nezpůsobil organizátor závodu, není důvodem vrácení startovného. Jediný případ vrácení startovného je, když organizátor svým zaviněním zmařil možnost startu účastníka. Výjimku tvoří vážné zdravotní důvody, které účastník doloží organizátorovi lékařskou zprávou.

Cesta do Valtic

 • Z Brna na Mikulov po R52, Dále po silnici 1. Třídy č. 40. (POZOR DOPRAVA ŘÍZENA SEMAFORY VE SMĚRU OD I DO PASOHLÁVEK. DOPORUČUJEME VYUŽÍT OBJÍZDNÝCH TRAS PŘES BROD NAD DYJÍ NEBO SMĚR LEDNICE A DÁLE DO VALTIC)
 • Z Brna do Břeclavi po D2. Dále po silnici 1. Třídy č. 40.
 • Z Bratislavy do Břeclavi po D2. Dále po silnici 1. Třídy č. 40.

Parkování

 • Pro parkování svých vozů, prosíme, využívejte oficiálních parkovacích ploch města Valtice.
 • PROSÍME VŠECHNY ÚČASTNÍKY, ABY NEPARKOVALI SVÉ DVOUSTOPÉ MILÁČKY RŮZNĚ VE MĚSTĚ V ULICÍCH, KDE JSOU ZÁKAZY PARKOVÁNÍ A UŽ VŮBEC NE NA CHODNÍCÍCH A PŘED VJEZDY RODINNÝCH DOMŮ. 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ - doporučení, jak se chovat během závodu!

Drtivá část trasy vede po lesních a polních cestách a mezi vinohrady. Máme i pár úseků vedoucích po pozemních komunikacích. Po šesti letech vynecháme překonání "esíčka" přes železniční přejezd z Valtic do Břeclavi - Poštorné.

Účastníci se zavazují, že v průběhu závodu budou dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích upravená zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy k zákonu. Závodu se zúčastní v řádné cyklistické přilbě. Jsou si vědomi, že se závod jede za plného provozu a že jsou povinni dodržovat pokyny policistů, členů SDH a dalších osob, které během závodu řídí provoz na pozemních komunikacích. Závodu se účastní na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Jsou si vědomi, že pořadatel a organizátor závodu neručí za škody na majetku a poškození zdraví závodníkům vzniklé, ani jimi způsobené.

Závod končí v 17.00 hodin pro všechny účastníky.

Tombola bude losována po ukončení soutěží „O nejlepší šlapku" a "O nejlepší plíce."

Vyhodnocení všech kategorií se bude konat do 45 minut po projetí dvacátého závodníka kategorie. Do tohoto časového limitu se započítává i doba na případné protesty. Ten pořadatel přijme po zaplacení kauce 500 Kč. Při nepřijetí protestu, propadá kauce pořadateli.

Ubytování

NOVÝM TERMÍNEM SE SNAŽÍME PŘEDEJÍT TERMÍNOVÉ KOLIZI S PÁLAVSKÝM VINOBRANÍM V NEDALEKÉM MIKULOVĚ. PŘESTO VELMI VELMI DOPORUČUJEME VŠEM REZERVOVAT SI UBYTOVÁNÍ OBRATEM. SEHNAT UBYTOVÁNÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI JE TÉMĚŘ BEZ ŠANCE. BABÍ LÉTO PATŘÍ VE VALTICÍCH K NEJVYŠŠÍ ČÁSTI SEZÓNY.

Veškeré ubytovací kapacity najdete např. na těchto serverech:

 

 

Vytisknout

POHODA, BABÍ LÉTO, BURČÁK - 28. 9. 2019

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři