cyklobrani

Přihlášení do závodu

On-line registrace do 8. ročníku Cyklobraní uzavřena

MOŽNOST REGISTRACE PŘÍMO NA MÍSTĚ:

  • Pátek 28. 9. 2018, 18:00 – 20:00 h
  • Sobota 29. 9. 2018, 08:00 – 10:30 h
  • Prezence bude probíhat v zázemí závodu v prostorech Vinařské 100doly

Registrace Tandemy

Po odeslání vyplněné přihlášky vám bude doručeno potvrzení přihlášky včetně variabilního symbolu, jenž je určen pro zaplacení startovného bankovním převodem. Systém vám přidělí startovní číslo, se kterým se zúčastníte závodu po připsání platby na účet nejpozději do 10 dnů od odeslání variabilního symbolu.

Startovní listina

  • Vyhrazujeme si právo ukončit přijímání přihlášek i dříve.
  • Průběžný stav přihlášených bude k dispozici na našem webu.
  • Přihlášení na místě bude možné.

Pro platbu bankovním převodem použijte prosím následující:

Platby v rámci České republiky

Číslo bankovního spojení je 2501170787/2010.
IBAN: CZ9220100000002501170787

BIC kód: FIOBCZPPXXX

Platby v rámci Slovenska – platby pouze v Eurech

Číslo bankovního spojení je 2501170787/2010.
IBAN: CZ9220100000002501170787

BIC kód: FIOBCZPPXXX

Startovné/Starting Fee

Do/Till  22. 04. 2018  20. 06. 2018  21. 09. 2018  Na místě/On site
Burčáková trasa/Long route                
Měna/Currency       CZK  €        CZK        CZK         €      CZK   €
 Jednotlivec/Single       450  17            540        20             640         24         740  28
 Rodinný tým/Family team     1300   50      1900   72       2500        95    2900 111 
 Firemní tým/Company team     2200  85     2600       100       3000        115    3500 133 
 Firemní tým+/Company team+      2900 111    3700 140      4300 165    4900 185
 Ženský tým/Female team     2000  77    2500      95      2900       111    3300 126 
 Tandem/dvoukolo       800 30    1000    38       1200     45    1500   57
 Elektrokola (EM; EŽ) - - - -       640   24      740   28
 Dětské závody         60   2        60   2          60     2        60     2
Pohodová trasa/ Easy route   450 17      490  19        540   20      640   24

Platí při obdržení startovného do 10 dnů po provedení registrace/Entry fee valid when received till 10 days after registration.

Číslo bankovního spojení je 2501170787/2010.

IBAN: CZ9220100000002501170787

BIC kód: FIOBCZPPXXX

Startovným se rozumí poplatek za organizační služby, celého týmu pořadatelů, časomíry a zpracování výsledků, myčku kol, bezpečnou zónu, zdravotní a záchranné zabezpečení, startovní číslo, balíček od společnosti Nutrend, občerstvení během závodu, teplé jídlo, doprovodný program, účast v tombole.

Zrušení registrace nebo nenastoupení k závodu z jakýchkoli příčin, které nezpůsobil organizátor závodu, není důvodem vrácení startovného. Jediný případ vrácení startovného je, když organizátor svým zaviněním zmařil možnost startu účastníka. Výjimku tvoří vážné zdravotní důvody, které účastník doloží organizátorovi lékařskou zprávou.

Vytisknout

POHODA, BABÍ LÉTO, BURČÁK - 28. 9. 2019

Generální partneři

Hlavní partneři

Partneři

Mediální partneři